,,Transporto ekonomikos ir technologijų sprendimai‘‘ TETS veikla:

  • Moksliniai, taikomieji ir kiti tyrimai;
  • Planavimo dokumentų ir investicinių projektų rengimas;
  • Inžinerinė-technologinė-ekonominė ir kita ekspertinė veikla;
  • Mokymai, konsultacijos.